Mühendislik Fakültesi’nden Araş. Gör. Dr. Hasan Özdemir’in Projesi TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programı Kapsamında Desteklenmeye Değer Görüldü

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemek amacıyla uygulanan “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” 2018 yılı ikinci dönem sonuçları 08.01.2019 tarihinde açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, yürütücülüğünü İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Araş. Gör. Dr. Hasan Özdemir’in üstlendiği proje desteklenmeye değer görüldü.

Araş.Gör.Dr. Hasan Özdemir’in yürütücülüğünde, 218M396 proje numarası ile kabul edilen çalışmada,  yine Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri Prof.Dr. M. A. Faruk Öksüzömer ve Prof.Dr. Serkan Naci Koç da araştırmacı olarak yer almakta.


Proje kapsamında, “değişen CO ve CO2 içeriklerine sahip sentez gazından uygun sıcaklık ve basınçta yüksek aktivite, metanol veya DME seçimliliği ve dayanıklılığı gösterecek katalizörlerin sentezlenmesi ve karakterizasyonu” gerçekleştirilecektir. Yapılacak projede CO veya CO2 açısından zengin sentez gazı içerikleri kullanılarak uygun sıcaklık ve basınçta, termodinamik dengenin sağlayabildiği DME veriminin en az %90’nını 100 saat boyunca sağlayabilen katalizör yapılarının elde edilmesi hedeflenmektedir. 


Haber: Hasan Yaman, Melek Cumbul Altay


Galeri

Öne Çıkan Haberler

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Zaid Alrawadieh'in Çalışması "Tourism Management Dergisi"nde Yayınlandı

Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Doğukan Aksu Tarafından Geliştirilen EyeTalk Projesi'ne Uluslararası Ödül

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Meslek Hastalıkları Polikliniği Hizmete Girdi

“Yeni Dönemde TÜBİTAK Proje Destekleri Tanıtım Toplantısı” Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Gerçekleştirildi

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atiye Tuğrul'a "Maden Sektörüne Katkı Sağlayan Akademisyen" Ödülü

Hareket Bozuklukları Nöromodülasyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Düzenlendi