Dünyanın En Büyük Bütçeli Araştırma ve İnovasyon Programı: UFUK2020

 Avrupa Birliği Çerçeve Programları, Avrupa Birliği'nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı'dır. Çerçeve Programları'nın başlıca amaçları arasında, Avrupa'nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi sayılabilir. 2014-2020 yıllarında yürürlükte olan HORIZON 2020 AB'nin bu hedefe ulaşması amacıyla şekillendirilmiştir.


 Horizon2020'den Faydalanabilecek Kuruluşlar

 • Sanayi Kuruluşları, KOBİ'ler, KOBİ Birlikleri
 • Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları
 • Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar, Bireysel Araştırmacılar


     Horizon 2020'ye Uygun Proje Türleri


     Ar-Ge Çalışmaları

 • Destek ve Koordinasyon Eylemleri
 • Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation)
 • Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri
 • KOBİ Projeleri     Horizon 2020'ye Katılmanın Avantajları • Bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği uluslararası bir konsorsiyum içinde yer alabilme
 • İleri teknoloji geliştirilmesi
 • İleri teknolojiye erişim
 • Alanında uzman kilit oyuncularla işbirliği
 • Yeni pazarlara erişim
 • Teknolojide uluslararası standartların geliştirilmesi 

 • Doğru teknolojiyi ve bilgiyi transfer etme imkanı
 • Kariyer gelişiminin desteklenmesi
 • KOBİ'ler için dışa açılma fırsatı
 • AB ile entegrasyon sürecine katkı
 • Avrupa dışındaki ülkelerle de işbirliği yapabilme imkanı
 • Yapılması planlanan bir araştırmanın mali açıdan desteklenmesi     Horizon 2020 Projelerinde Başarı İçin Gerekenler


 Ulusal proje deneyimini uluslararası alana taşımak

 • Çok ortaklı proje ve işbirliği tecrübesini arttırmak
 • Rekabetin yoğun yaşandığı bir ortamda doğru ortalıklara erişmek
 • Başarısını ispatlamış işbirliği ağlarına katılım için çaba harcamak
 • Sanayi ile işbirliğini arttırmak
 • AB araştırma ajandasını çağrı açılmadan önce yönlendirmek/beslemek

    

     Projeniz Horizon 2020 İçin Uygun Mu? 


  Projelerde dikkat edilmesi gereken çeşitli hususlar vardır. Aşağıda yer alan sorulara ne kadar çok "evet" cevabı verirseniz, projeniz Çerçeve Programlarına sunulmak için o         oranda uygun olacaktır.


 • Projeniz Avrupa odaklı mı?
 • Projeniz Avrupa'nın hali hazırda bulunduğu bilimsel-teknolojik duruma katkıda bulunuyor mu? Projenizin sonuçlarının Avrupa'ya faydası olacak mı?
 • Projeniz yenilikçi mi?
 • Araştırma projeniz kurumunuzun öncelikleri ve çalışma alanı açısından gerçekten önemli mi?
 • Araştırma prjenizi kullanılabilir ticari bir çıktı elde etmek ya da yeni bilgi ve en iyi uygulamayı üretmek için mi yürütüyorsunuz?
 • Projeniz çok ortaklı olmaya müsait mi ve bundan faydalanabilecek mi?
 • Avrupa'daki diğer kuruluşlarla işbirliğinden faydalar elde edebileceğinizi düşünüyor musunuz?
 • Büyük sorumluluk alacağınız bir konsorsiyumda çalışabilir misiniz?
 • Fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere proje çıktıları konusunda müzakereler yürütmeye hazır mısınız?
 • Proje teklifi sunulması ve projenin yürütülmesi aşamalarında Avrupa'nın dört bir yanından konsorsiyum ortakları ile görüşmeler yürütmek için gerekli yönetimsel zaman ve kaynak ayırmaya hazır mısınız?
 • Hibenin alınması halinde yönetimsel sorumlulukları yüklenmeye hazır mısınız?
 • Kuralların karmaşık, prosedürlerin uzun ve başarı oranının oldukça düşük olduğu rekabetçi bir ortamda proje teklifinizi sunmaya hazır mısınız?
 • 2 ila 5 yıl sürecek bir projede yer almaya hazır mısınız?
 • Projeye kendiniz yatırım yapmaya hazır mısınız?

     

    En Az Katılımcı Sayısı Nedir?


   Projelere minimum katılımcı sayısı ve aranan özellikler proje türüne göre değişmektedir. Çerçeve Programları'na yapılan bireysel projeler hariç tüm başvurularda aranan ana koşul, işbirliğidir. Programa dahil olan aday ülke kuruluşları, üye ülke kuruluşları ile aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Minimum katılımcı sayısı sağlandıktan sonra projelere uluslararası örgütler ve 3. ülke kuruluşları da katılabilir.


   Genel olarak, HORIZON 2020 projelerinde en az 3 farklı AB üyesi ülke veya asosiye ülkeden en az 3 bağımsız kuruluşun yer alması gerekmektedir.


   ASOSYE Ülkeler; Arnavutluk, Bosna Hersek, Faroe Adaları, Makedonya Cumhuriyeti, İzlanda, İsrail, Moldova, Karadağ, Norveç, Sırbistan ve Türkiye'dir.     Horizon 2020'de Proje Tipleri Ve Fonlama Modelleri


   AB Komisyonu farklı proje türleri için farklı oranlarda destek miktarları belirlemiştir. Faaliyetlerin masraflarının karşılanması için basitleştirilmiş fonlama modeli kullanılacak olup bu model, Komisyon tarafından kabul edilen masraflar için tek bir fonlama oranına dayanacaktır. 7. Çerçeve Programından farklı olarak, bir proje içindeki farklı aktivite alanlarına göre veya kuruluş tiplerine göre değişen fonlama oranları HORIZON 2020'de bulunmamaktadır.


     Horizon 2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek oranları aşağıda yer almaktadır:


Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) Projeleri: (%100)

 • Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) Projeleri: %70 (Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için %100)
 • Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) Projeleri: %100
 • ERC Projeleri: %100
 • Marie Sklodowska-Curie Projeleri: %100 (Marie Sklodowska-Curie Co-Fund Projeleri hariç)
 • Ortak Fonlama (C0-Funding) Eylemleri Projeleri: %70'i bulan fonlamalar

     KOBİ Fonlama aracı 3 Faz'dan oluşmakta olup ilgili fazlara dair destek oranları aşağıdaki şekildedir:

 • FAZ 1: Sabit destek (Lump Sum): 50.000 €
 • FAZ 2: %70
 • FAZ 3: Doğrudan destek yok

       

     Proje Başvuruları Ve Duyuru Takipleri

 • Başvurularınızı Avrupa Komisyonuna doğrudan yapmalısınız.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html adresinden başvurularınızı elektronik olarak sisteme yükleyebilirsiniz. • Ortak arama duyurularına ec.europa.eu/research adresinden açılan sayfada Funding & Careers bölümünden Funding - Calls linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 • HORIZON 2020 bünyesindeki çağrıları takip etmek için tıklayınız.

HORIZON 2020 Programı ile ilgili daha detaylı bilgiye TUBİTAK'ın sayfasından ulaşmak için tıklayınız.

Avrupa Komisyonu resmi internet sitesindeki HORIZON 2020 sayfasına ulaşmak için tıklayınız.Galeri

Öne Çıkan Haberler

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan Dr. Öğr. Üyesi Safiye Meriç Açıkel'in Projesi TÜBİTAK-3001 Proje Desteği Almaya Hak Kazandı

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Zeki Candan'ın Projesi Patent Tescili Aldı

"Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Geleceğin Liderleri Programı"nda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Temsilci

Mühendislik Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Bekdeşer’in Çalışması TÜBİTAK ARDEB - 1001 Proje Desteği Almaya Hak Kazandı

Mühendis Kafası Etkinliği Gerçekleştirildi

14 Mart Tıp Bayramı’nda Prof. Dr. Hüsrev Hatemi Söyleşisi Gerçekleşti