Error: undefined is not a constructor (evaluating 't.fotoGenislikim.includes("%")') https://service-cms.istanbulc.edu.tr/api/webclient/js?site=8FF2191E5F0343B5AA2F9BF774F93F5A:1:3061 invoke@https://www.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:20619:24 $controllerInit@https://www.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:26021:40 nodeLinkFn@https://www.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24959:44 compositeLinkFn@https://www.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24327:23 publicLinkFn@https://www.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24207:45 https://www.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:30039 processQueue@https://www.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://www.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://www.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://www.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://www.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://www.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://www.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://www.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://www.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) Çağrılı ve Güdümlü Projeler Duyurusu

Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) Çağrılı ve Güdümlü Projeler Duyurusu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2012 yılında ülkemizin depremle ilgili öncelikli alanlarında yeni bilgiler üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve deprem konusundaki araştırmaların çok katılımcı yapıya ve uygulamaya aktarılabilecek sonuç odaklı projelere dönüştürülerek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanarak “Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)” başlatılmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, 2019 yılı ikinci döneminde, UDAP kapsamında desteklenecek olan; Kamu kurumlarımız ve üniversitelerimizden araştırmacıların önereceği “Çağrılı” ve Başkanlığımızca kapsamı belirlenmiş olan “Güdümlü” projelerin çağrısı açılmıştır.

2019 yılı Güdümlü Projeler kapsamında:

2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) konusunda Ar-Ge çalışmaları,

Aktif fay karakterizasyonu,

Deprem zemin etkileşimi,

Afetlerin ekonomik etkilerinin modellenmesi,

Jeomedikal afetler,

Sigortacılık sektöründe heyelan ve taşkın afetleri için modeller ve

İstanbul İli kültürel ve tarihi varlıkların deprem zararlarını azaltma çalışmaları

konularında projeler desteklenecektir.

2019 yılı 2’nci Dönem Çağrılı Projeler kapsamında:

Türkiye kapsamında afet zararlarının azaltılması konusunda yapılacak her türlü Ar-Ge niteliğindeki çalışma desteklenecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

YÖK duyurusu ekine ulaşmak için tıklayınız.