İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2021-2025 Stratejik Planı Yayınlandı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2021-2025 Stratejik Planı yayınlanmıştır. Üniversitemiz bünyesindeki idari ve akademik tüm bileşenlerin aktif katılımıyla şeffaf ve işbirliği içerisinde hazırlanan Stratejik Plan, Üniversitemizin kurumsal hedeflerine ulaşmak için, belirlenen yıllar içerisinde atılacak adımları, hayata geçirilecek eylem planlarını kapsamaktadır. 

Kamuoyuna duyurulur.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2021-2025 Stratejik Planına ulaşmak için tıklayınız