2020 Yılı I. Dönem ÖNAP Proje Başvuruları Başlamıştır

Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (ÖNAP) BAP Komisyonu tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda desteklenen özgün ve etki değeri yüksek olması beklenen projelerdir. Proje başvurularında BAP Komisyonu tarafından duyurulmuş öncelikli alanlarda araştırma altyapısı mevcut olan ve yayın potansiyeli yüksek araştırmacılara destek verilmesi amaçlanmaktadır. Salt altyapı oluşturmaya yönelik projeler desteklenmez. Değerlendirme sürecinde projenin çok disiplinli olması (farklı bölüm, farklı fakülte, farklı üniversite) tercih edilebilir.

Kimler başvurabilir: Üniversitemiz mensubu deneyimli, BAP komisyonu tarafından duyurulan WoS H indeksi puanına sahip, en az bir adet dış kaynaklı araştırma projesini başarılı bir şekilde yürüterek tamamlamış olan öğretim üyeleri ile Doktora, Uzmanlık Sanatta Yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar başvuruda bulunabilirler. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2020’dir.

Proje Bütçesi: 360.000 ₺ Yayın teşvik bütçesi + Kongre katılımı destek bütçesidir.

Proje destekleme esas ve usullerinde yapılan değişiklik sonucu ÖNAP proje başvurusu yapacak yürütücülerin en az bir adet dış kaynaklı projede yürütücülük veya araştırmacı olarak görev yapması yeterlidir.

Yürütücülerde aranacak Web Of Science H indeksi bilgileri:

Sağlık Bilimleri: 10

Fen Mühendislik Bilimleri: 10

Sosyal Bilimler: 3

2020 I Dönem Öncelikli Alan Arşatırma Projesi Araştırma Alanları:

 • Enerji/Yenilenebilir Enerji/Enerji Verimliliği
 • Bulut/Nesnelerin İnterneti/Sosyal Ağlar/Büyük Veri/Genişbant Teknolojileri
 • Nanoteknoloji/Akıllı Malzemeler
 • Deprem ve Yer Bilimleri
 • Biyoteknoloji/Biyomalzemeler/Biyoçeşitlilik
 • Biyomedikal Ekipmanlar ve Elektronik Sağlık Teknolojileri
 • İlaç Teknolojileri
 • Kanser Biyolojisi ve İmmunolojisi
 • Genom çalışmaları
 • Sinirbilim/Kök Hücre
 • Metabolizma/Kronik Hastalıklar ve Tedavisi
 • Nadir Hastalıklar ve Tedavisi
 • Tıp ve Veteriner Hekimliğinde Salgın Hastalıklar ve Toplum Sağlığı, Aşı
 • Göç Çalışmaları/Toplum Güvenliği
 • Siber Güvenlik ve Kriptoloji
 • Engellilik/Yaşlılık
 • Okul Öncesi Eğitim/Özel Eğitim
 • Gıda/Gıda Güvenliği & Güvenilirliği/Gıda İşleme Teknolojileri
 • Hayvansal Üretim ve Sürdürülebilirlik
 • İklim Çalışmaları
 • Sürdürülebilir Çevre Yönetimi
 • Mikrobiyota Çalışmaları
 • Blokzincir Teknolojileri
 • Üç Boyutlu İmalat Teknolojileri
 • Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri
 • Yeni Nesil Motor Teknolojileri
 • Otomasyon, Robotik ve Mekatronik
 • Görünmezlik Teknolojileri
 • Sanal Gerçeklik/Arttırılmış Gerçeklik
 • Yapay Zeka/Makine Öğrenmesi
 • KBRN Savunma Teknolojileri


Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.