Yönetim

Prof. Dr. Nuri AYDIN

Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki öğrencilik döneminde ABD’de Yale ve Pittsburgh Üniversiteleri’nde staj ve İngiltere’de lisan eğitim programlarına katıldı. Harvard Üniversitesi’nde internlük dönemini tamamladı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı. 2012 yılında ‘Doçent’ ünvanı aldı. 2013 yılında Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği’nin (SECEC) ‘Intra-European Travelling Fellowship’  eğitim bursunu almaya hak kazandı. 2016 yılında Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi (AAOS) tarafından verilen AAOS International Surgical Skills Scholarship bursunu kazandı. Halen Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (SECEC) Doğu Avrupa Bölgesi Komite Üyeliği görevlerini yürütmektedir. 2017 yılında Profesör ünvanı aldı. 2018 yılında Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (SICOT) tarafından Omuz Cerrahisi Kurul başkanlığı görevine getirilmiştir. Prof. Dr. Aydın’ın çok sayıda uluslararası yayını ve yürütmekte olduğu bilimsel projeleri bulunmaktadır.

 

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Transfüzyon komitesi üyeliği, İÜ Rektörlüğü’ne bağlı Özel Öğrenci Komisyonu Üyeliği, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı ve Gelir İdaresi Süreç Yöneticiliği görevlerini yürüten Prof. Dr. Nuri Aydın;  ayrıca İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektör Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Prof. Dr. Nuri Aydın, Temmuz 2018 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü olarak görev yapmaktadır. 

                                                                                                                

 

                REKTÖRLÜK


REKTÖR 

  • Personel Daire Başkanlığı
  • Kurumsal İletişim Direktörlüğü
  • Hastaneler Genel Direktörlüğü (HAGED)

REKTÖR YARDIMCILARI   

  • Eğitim Bilgi Sistemi (EBS)
  • Akademik Yapılanma Komisyonu
  • Yönetmelik-Yönerge Komisyonu
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  • Uluslararası Öğrenci Ofisi
  • Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi
  • Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü (ÖYP)
  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM)


  • Hukuk Müşavirliği
  • Etik Kurullar
  • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
  • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
  • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


  • Kalite Komisyonu
  • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
  • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
  • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
  • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP)
  • Proje ve Teknoloji Ofisi (İÜC-PROTEK)
  • Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Birimi
  • Stratejik Planlama Kurulu
  • İç Denetim Birimi
  • Sosyal Tesisler


SENATO

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar

 1. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyatlerinin esasları hakkında karar almak,
 2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
 3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
 4. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
 5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
 6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
 7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
 8. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

  

 
Rektör  Prof. Dr. Nuri AYDIN
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet BİLGİN
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Oğuz ÇETİNKALE
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol İNCE
Genel Sekreter - Raportör Prof. Dr. Erdoğan KÖSE
FAKÜLTELER
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Dekanı Prof.Dr. Mustafa Sait GÖNEN
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah SONSUZ
Orman Fakültesi  Dekanı Prof. Dr. Turgay AKBULUT
Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet YEŞİL
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet BİLGİN
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver OKTAY
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven KAŞIKÇI
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi  Prof.Dr. Seyyal AK
Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan BAŞKURT
Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet AKGÜL
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Gülümser DOLGUN
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim BUZLU
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suzan YILDIZ
Spor Bilimleri Fakültesi  Dekanı Prof. Dr. Bilge DONUK
Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe TÜRKSOY IŞIM
Diş Hekimliği Fakültesi  Dekanı Prof. Dr. Sema YILDIRIM
Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nuri Mert Tayşi
İktisat Fakültesi  Dekanı  
İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi  
İşletme Fakültesi  Dekanı  
İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi  
Eczacılık Fakültesi  Dekanı  
Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi  
ENSTİTÜLER
Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU
Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sait Mesut DOĞAN
Nörolojik Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Metin KAFADAR
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bilun GEMİCİOĞLU
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cevza Melek KAZEZYILMAZ ALHAN
Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasret YARDİBİ
 YÜKSEKOKULLAR
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sevinç HATİPOĞLU
MESLEK YÜKSEKOKULLARI 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erdoğan KÖSE
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Koray GÜMÜŞTAŞ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hülya AŞKIN BALCI
Veterinerlik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tolga KAHRAMAN
Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet HAKYEMEZ

YÖNETİM KURULU

 

Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1- Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
2- Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
3- Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak,
4- Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
5- Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

YÖNETİM KURULU
Rektör – Başkan Prof. Dr. Nuri AYDIN
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet BİLGİN
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz ÇETİNKALE
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol İNCE
   
Genel Sekreter – Raportör Prof. Dr. Erdoğan KÖSE
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Sait GÖNEN
Orman Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Turgay AKBULUT
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet BİLGİN
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Güven KAŞIKÇI
Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan BAŞKURT
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet AKGÜL
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim BUZLU
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge DONUK
Diş Hekimliği Fakültesi  Dekanı Prof. Dr. Sema YILDIRIM
İktisat Fakültesi  Dekanı  
İşletme Fakültesi  Dekanı  
Eczacılık Fakültesi  Dekanı  
   
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi - Üye Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Mühendislik Fakültesi - Üye Prof. Dr. Şah İsmail KIRBAŞLAR
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Üye Prof. Dr. İlhan ONARAN


 

GENEL SEKRETERLİK

      Genel Sekreter Vekili

              Fatih ATICI
  Genel Sekreter Yardımcısı

  Genel Sekreter Yardımcısı

      
         

              
      

     

  
               

 

  

      

 
DANIŞMANLAR

 
 Adı Soyadı   Birim   E-Posta
 Prof. Dr. Erdoğan KÖSE  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu  erdogan.kose@iuc.edu.tr
 Prof. Dr. Hasret YARDİBİ  Veteriner Fakültesi  hasret@iuc.edu.tr
 Prof. Dr. Saffet TÜZGEN  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  stuzgen@iuc.edu.tr
 Prof. Dr. Yusuf GÜNEŞ  Orman Fakültesi  gunesy@iuc.edu.tr
Doç. Dr. Muhammed Ali AYDIN Mühendislik Fakültesi  aydinali@iuc.edu.tr
Dr. Yılmaz KESKİNDEMİRCİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kdemirci@iuc.edu.tr