Üniversitemiz

Araştırma üniversitesi, bilimin gelişmesinde büyük rolü olan araştırma çıktıları ile birlikte, "eğitim-öğretimden bilgi ve teknoloji transferi faaliyetlerine, üniversite-sanayi ile işbirliğinden uluslararası işbirliklerine kadar yansıyan araştırma önceliğine ve araştırma kültürüne sahip üniversite" olarak tanımlanmaktadır. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında, dünyadaki Araştırma Üniversitelerinin de kullandığı nesnel göstergelere göre,  26 Eylül 2017 tarihinde Türkiye'deki bazı devlet üniversiteleri "araştırma üniversitesi" olarak ilan edilmiştir. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa; Türkiye'de bulunan 100'ün üzerindeki devlet üniversitesi içerisinden YÖK tarafından araştırma üniversitesi olarak belirlenen 11 üniversiteden biridir.
Araştırma Üniversitesi belirleme süreci YÖK tarafından; SCI indeksli yayın sayısı, Uluslararası işbirliği ile yapılan SCI indeksli yayın sayısı, bilimsel yayın puanı, atıf sayısı, proje sayısı ve proje bütçesi, uluslararası işbirliği ile gerçekleşen proje fon bütçesi, doktora mezun sayısı, patent sayısı, TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı, TÜBİTAK destekli TTO bulunup bulunmadığı ve YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı katılımı gibi kriterlere göre gerçekleştirilmiştir.

Araştırma Üniversitelerinin özellikleri, YÖK tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • Araştırma Üniversitesi; misyonu ve stratejik yol haritasını belirlemiş ve üniversitenin çalışma disiplinini bu plana uygun biçimde yürütebilen bir kurumdur. Bu süreçte üniversite, yalnızca araştırma başlığında  mükemmeliyeti amaçlamaz, eğitim ve bilginin üretimi, aktarımı ve paylaşımında da en iyiyi hedefler.
 • Araştırma Üniversitesi; ülkemizin öncelikli hedefleri ve alanları kapsamında disiplinler ve kurumlararası işbirliği ile nitelikli bilgi üretir.
 • Araştırma Üniversitesi; araştırma yetkinliği yüksek doktoralı insan kaynağı yetiştirir. 
 • Araştırma Üniversitesi'nin; uluslararası sıralandırma sistemlerinde görünürlüğünü ve bilinirliği yüksektir.
 • Araştırma Üniversitesi'nde; üniversite öğretim üyesi, ders dışında da araştırma faaliyetlerine öğrenci dâhil ederek eğitimin kapsamını ve katkısını arttırır. Öğrenciler, araştırma kültürünün içinde öğrenerek bilgilerini geliştirir ve akademik araştırmanın işleyişine hâkimiyet kazanır.
 • Araştırma Üniversitesi'nde; gerçekleşen araştırma faaliyetleri, üniversitelerin ürettiklerinin değer bulmasıyla bütçelerini geliştirmelerini, verimli araştırmalarla var olan araştırma fonlarından daha fazla pay almalarını ve oluşturdukları toplumsal değerle parçası oldukları toplumun yarınlarında pay sahibi olmalarını sağlar.
 • Araştırma Üniversitesi; güçlü araştırmacılar yetiştiren, dünya bilimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sunan doktora programları olan kurumdur.
 • Araştırma Üniversitesi; insanlığın ortak değerlerine, ülkesinin geçmişi ve geleceği ile ihtiyaçlarını dikkate alarak katkı sağlar.

Başlıksız Belge

Akademik
 • Fakülte: 12
 • Enstitü: 5
 • Yüksekokul: 1
 • Meslek Yüksekokulu: 5
 • Uygulama ve Araştırma Merkezi: 8
Diploma Program Sayıları

 • Ön Lisans : 50
 • Lisans : 41

Ön Lisans ve Lisans Toplam: 91


 • Yüksek Lisans : 112
 • Doktora: 108
Yüksek Lisans ve Doktora Toplam: 220
Genel Toplam: 311


Personel Sayıları

 • Öğretim Elemanı: 2.092
 • İdari Personel: 3.708

Öğrenciler Öğrenim Düzeyine Göre

 • Ön Lisans: 12.770
 • Lisans: 20.916
 • Yüksek Lisans: 3.638
 • Doktora: 2.013

Toplam: 39.337 Öğrenci

Slogan

 • “Tarihin Işığında Bilimin Öncüsü”
 • Yerleşke Sayısı: 9

  Kütüphane Kolleksiyonu

 • Kitap Sayısı: 1,5 Milyon (Yaklaşık)


 • Rektör

 • Prof. Dr. Nuri AYDIN

 •  

 • www.istanbulc.edu.tr
 • twitter/@iu_cerrahpasa
 • facebook/iucerrahpasa1453
 • instagram/iucerrahpasa


 • Logo Renk Değerleri:
  RGB: Sarı Renk: R:246-G:211-B:48, Yeşil Renk: R:20-G:113-B:33
  CMYK: Sarı Renk: C:0-M:15-Y:100-K:0, Yeşil Renk: C:100-M:26-Y:100-K: 20


    


    İÜC Logo PNG 300 dpi İÜC Logo JPG 300 dpi
    
    
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Avcılar Yerleşkesi
  34320, Avcılar - İstanbul – Türkiye
  Tel: 0 212 404 03 00
  Faks: 0 212 404 07 01
  iucbilgi@istanbul.edu.tr

  www.istanbulc.edu.tr


   FAKÜLTELER / FACULTIES

  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  Cerrahpaşa Yerleşkesi
  34098 Cerrahpaşa – İstanbul
  +90 212 632 00 22/27
  ctf@istanbul.edu.tr

  cerrahpasa.istanbulc.edu.tr

   

  Orman Fakültesi 
  Bahçeköy Yerleşkesi
  34473 Bahçeköy-Sarıyer – İstanbul
  +90 212 338 24 00 - 25000
  orman@istanbul.edu.tr

  orman.istanbul.edu.tr

   

  Mühendislik Fakültesi
  Avcılar Yerleşkesi
  34850 Avcılar – İstanbul
  +90 212 404 0 300
  muhendislik_dekan@istanbul.edu.tr
  muhendislik.istanbulc.edu.tr

   

  Veteriner Fakültesi
  Avcılar Yerleşkesi
  34850 Avcılar – İstanbul
  +90 212 404 03 00 - 17001
  ivf_dek@istanbul.edu.tr

  veteriner.istanbulc.edu.tr/

   

  Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 
  Beyazıt Yerleşkesi, Besim Ömer Paşa Cad.
  34452 Beyazıt – İstanbul
  +90 212 404 03 00
  hayef@istanbul.edu.tr
  hayef.istanbulc.edu.tr/

   

  Sağlık Bilimleri Fakültesi 
  Bakırköy Yerleşkesi
  Zuhurat Baba Mah.Dr.Tevfik Sağlam Cad.
  No:25 (Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
  Hastane.Bah.İçi B Kapısı) 34147BAKIRKÖY/İST.
  +90 212 414 15 00 - 40100
  sabif@istanbul.edu.tr
  saglikbilimleri.istanbulc.edu.tr

   

  Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
  Şişli Yerleşkesi
  Abide-i Hürriyet Cad. Şişli – İstanbul
  +90 212 224 26 18 - 27060
  fnhf@istanbul.edu.tr
  florencenightingale.istanbulc.edu.tr

   

  Spor Bilimleri Fakültesi
  Avcılar Yerleşkesi
  34320 Avcılar – İstanbul
  +90 212 404 03 00 - 18750
  sporbil_dekan@istanbul.edu.tr
  sporbilimleri.istanbulc.edu.tr

   

  ENSTİTÜLER / INSTITUTES

   

  Adli Tıp Enstitüsü
  Cerrahpaşa Yerleşkesi
  34303 Cerrahpaşa – İstanbul
  0212 414 30 00/22224
  adlitipens@istanbul.edu.tr

  adlitip.istanbulc.edu.tr

   

  Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü
  +90 212 588 24 42
  Dahili Hat: 414 30 00 - 22204
  Cerrahpaşa Tıp Fak. Göğüs Hast. AD 2.Kat
  akciger@istanbul.edu.tr
  akciger.istanbulc.edu.tr

   

  Kardiyoloji Enstitüsü
  Muratpaşa Cad. Haseki-İstanbul
  +90 212 459 20 00 - 29435
  kardiyoloji.enstitusu@istanbul.edu.tr

  kardiyoloji.istanbulc.edu.tr

   

  Nörolojik Bilimler Enstitüsü
  Neurological Sciences Institute

  +90 212 414 30 00 - 21747
  norobil@istanbul.edu.tr
  norolojikbilimler.istanbulc.edu.tr


  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Avcılar Yerleşkesi
  Üniversite Mahallesi, Bağlariçi Cd. No: 7 PK. 34320 Avcılar – İstanbul
  +90 212 404 03 00
  lisansustuegitim@istanbul.edu.tr
  lisansustuegitim.istanbulc.edu.tr

   

  YÜKSEKOKULLAR / SCHOOLS

   

  Ormancılık Meslek Yüksekokulu
  Bahçeköy Yerleşkesi
  Bahçeköy 34390 Sarıyer – İstanbul
  +90 212 338 24 00 - 25105
  omyo@istanbul.edu.tr

  ormancilikmyo.istanbulc.edu.tr

   

  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  Sultangazi Yerleşkesi Esentepe Mahallesi, 
  2364. Sk No: 75/77/999 Sultangazi – İstanbul
  +90 212 594 90 85 - 141
  saglik_myo@istanbul.edu.tr
  saglikhizmetlerimyo.istanbulc.edu.tr/

   

  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
  Sultangazi Yerleşkesi Esentepe Mahallesi, 
  2364. Sk No: 75/77/999 Sultangazi – İstanbul
  +90 212 594 90 83 - 233
  sb_myo@istanbul.edu.tr
  sosyalbilimlermyo.istanbulc.edu.tr/

   

  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
  Büyükçekmece Yerleşkesi
  Alkent 2000 Mahallesi,
  Yiğittürk Cad. No: 5/9/1 34500 Büyükçekmece – İstanbul
  +90 212 866 37 00 - 44030
  tbmyo@istanbul.edu.tr
  teknikbilimlermyo.istanbulc.edu.tr/

   

  Veterinerlik Meslek Yüksekokulu
  Avcılar Yerleşkesi, 34851 Avcılar – İstanbul
  +90 212 404 03 00 - 17101
  vetmyo@istanbul.edu.tr

  veterinermyo.istanbulc.edu.tr/   

   

  Yabancı Diller Yüksekokulu
  Avcılar Yerleşkesi, 34851 Avcılar – İstanbul 
  +90 212 404 03 00-18975 
  iuc.ydy@istanbul.edu.tr 
  yabancidiller.istanbulc.edu.tr/